Om os


Ophold på bostedet sker i overensstemmelse med servicelovens § 144 stk. 1 og skal ske i henhold til Servicelovens § 107.

I januar 2010 blev ledelsen af Fonden Værket overtaget af Morten Pedersen og Freddy Kirszner. Begge har forinden været ansat på det daværende Værket i en længere årrække.

Personalet fastansat på Fonden Værket har alle relevant uddannelse indenfor området samt stor erfaring med målgruppen. Vi har endvidere en vikargruppe, som alle byder ind med forskellige kompetencer. Dette tæller både praktiske som faglige, herunder pædagogstuderende. Fælles er, at de alle er kvalificerede til at varetage de daglige opgaver og udfordringer.

Fastansat personale deltager i supervision, der forestås af en psykolog.

Vi har stort fokus på faglighed og metode, herunder en kontinuerlig udvikling og dygtiggørelse indenfor feltet, herunder arbejder vi efter metodekonceptet KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik).

Uddybende beskrivelser af hvad vi kan tilbyde, og hvordan vi arbejder, findes under punktet ydelsesbeskrivelser.


Fonden Værket | Gammelsøvej 65| 8260 Viby J | Tel: +45 86 15 24 46 | E-mail: info@fonden-vaerket.dk