Samarbejdspartnere


På Fonden Værket anser vi det for særdeles vigtigt med et tæt samarbejde med de forskellige instanser, der omgiver den unge. Dette som en forudsætning for en helhedsorienteret indsats.

Vi opfordrer til tæt samarbejde med anbringende kommune for at sikre den unge bedst mulig støtte. Dette blandt andet ved at være i løbende kontakt telefonisk og ved at invitere til statusmøder.

Endvidere deltager vi i møder på Jobcentret mm. Udover kommunale sagsbehandlere kan det være aktuelt at inddrage andre relevante parter, som eksempelvis psykiater, for at sikre den optimale medicinske eller anden relevant behandling.

Vi har valgt at indgå i et tæt samarbejde med psykiater Henning Laugesen, som har stor erfaring med Fonden Værkets målgruppe. Henning Laugesen forestår den medicinske opfølgning på nuværende beboere og vi opfordrer til, at han ligeledes tilknyttes nye beboere.

Udover medicinsk opfølgning er der mulighed for samtaler, psykoedukation mm. Dette afhængigt af den enkeltes behov.

For yderligere oplysninger om Henning Laugesen henvises der til følgende hjemmeside www.misb.dk.

Derudover samarbejder vi med Aase Brødsgaard, Østergade 33, 8000 Århus C., Cand. psych. aut. specialist i psykoterapi og supervision.


Fonden Værket | Gammelsøvej 65| 8260 Viby J | Tel: +45 86 15 24 46 | E-mail: info@fonden-vaerket.dk