Værdigrundlag


Troværdighed:
 • Som personer/personale
 • Som bosted
 • Som gruppe
 • I vores omgang med de unge
 • I relation til vores arbejdspartnere
Vi ønsker at bygge vores arbejde på troværdighed. Vi ønsker at være troværdige i kontakten med de unge og i kontakten med vores samarbejdspartnere. Vi vil gerne gøre det, vi siger vi gør.

Rummelighed i forhold til:
 • De unge og deres vanskeligheder
 • Kolleger
 • Samarbejdspartnere
Vi ønsker at være et sted, der formår at rumme de unge. Grundet de unges problematikker skal vi kunne rumme de forskellige skiftende behov, dette generelt som specifikt.

Respekt:
 • Gensidig respekt
 • Skabe respekt
 • Udvise respekt
  • for fælles beslutninger
  • i sammenhæng med anerkendelse
Grundlæggende ser vi det som værende vores ansvar, som personale, at skabe respekt og understøtte en gensidig respekt i kontakten med de unge.

Trivsel:
 • De unges trivsel
 • Personalets trivsel
 • Trivsel i forhold til samarbejdspartnere
Trivsel fordrer anerkendelse og respekt. Vi ønsker at arbejde for et konstruktivt samarbejde med de forskellige samarbejdspartnere, dette for at sikre den stærkest mulige helhedsorienterede indsats omkring de unge.

Trivsel igennem selvevaluering – faglig udvikling – kurser og supervision.

Udvikling:
 • De unges udvikling
 • Personalets faglige udvikling
Vi ønsker at støtte de unge i deres udvikling, dette i det tempo, som den enkelte unge magter.

Vi bestræber os på at give de unge passende udfordringer, så de oplever at lykkes og på denne måde bliver motiveret for videre fremdrift.

Personalets faglige udvikling skal sikres ved mulighederne for tilegnelse af ny information og viden med relevans for vores område samt stillingtagen til hvorvidt der er tiltag, som vil kunne forbedre vores praksis.

Faglig udvikling ved tilegnelse af kurser og deltagelse i supervision samt selvevaluering.

Skabe grundlag for at udnyttelse af personlige kompetencer, evner og viden.


Fonden Værket | Gammelsøvej 65| 8260 Viby J | Tel: +45 86 15 24 46 | E-mail: info@fonden-vaerket.dk